Tabela opłat

*Dotyczy członków, którzy opłacili składkę za 2023 rok (wymagane potwierdzenie przelewu)

Delegaci wybrani w swoich województwach na Zgromadzenie Delegatów, którzy chcą uczestniczyć wyłącznie w drugim dniu konferencji – opłata 150 zł.

W przypadku wyboru lunchu w określony dzień, prosimy o podanie na przelewie daty (8 lub 9 grudnia).

Opłaty należy wnieść na numer konta KR PTF:

Krajowa Rada PTF

30-224 Kraków

Al. Modrzewiowa 22

PKO BP
56 1440 1244 0000 0000 0183 2767