Przesyłanie prezentacji

Prosimy o przesłanie jak najszybciej prezentacji w formacie PowerPoint za pomocą aplikacji WeTransfer (bezpłatne przesyłanie plików do 2 GB)

https://wetransfer.com/

Jak wysłać pliki WeTranferem?

  1. Po wejściu na stronę należy kliknąć „Chcę tylko wysłać pliki” – opcja bez rejestracji, znajdująca się poniżej opcjii Free i Pro.
  2. Po lewej stronie wyświetli się okienko wysyłania.
  3. Prześlij plik (naciśnięcie plusa spowoduje otwarcie okna do wyszukania pliku, który chcecie Państwo przesłać. Naciśnięcie „lub wybierz folder” spowoduje, że będziecie Państwo mogli przesłać cały folder).
  4. Wiadomość e-mail do – proszę wpisać: rejestracja@3kongres.pl
  5. Twój adres e-mail: proszę wpisać własny e-mai (otrzymacie Państwo na niego kod do wysłania pliku oraz później potwierdzenia wysłania i pobrania pliku).
  6. Tytuł – proszę wpisać tytuł wystąpienia i numer sesji.
  7. Wiadomość – opcjonalna treść, którą chcą Państwo nam przekazać.
  8. Wciśnięcie „wyślij” spowoduje przesłanie do nas pliku.

Dziękujemy.