Przesyłanie prac

Program szczegółowy kongresu został już opublikowany. W dn. 21 listopada zostaną do autorów podanych w zgłoszenia przesłane stosowne informacje.

Będziemy w nich prosić o przygotowanie i przesłanie wcześniej plików z prezentacją (w formacie PowerPoint) oraz plakatów (pdf lub png). Podamy w nich szczegóły techniczne.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: rejestracja@3kongres.pl

Streszczenie (jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim – jeśli tłumaczenie zostało dokonane). Streszczenie powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami (w jednym języku) i powinno składać się z czterech lub pięciu wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami:

(opcjonalnie: wprowadzenie)

· cel pracy,

· materiał i metodyka,

· wyniki,

· wnioski.