Program szczegółowy

W dn. 21.11.2023 do wszystkich autorów zostały wysłane szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prac (prezentacje w formacie PowerPoint) i plakatów (plik pdf lub png).

Instrukcja przesyłania prezentacji w zakładce „przesyłanie prezentacji

Plakaty proszę przesyłać zgodnie z informacją zawartą w zakładce „przesyłanie plakatu